• Kartelschade

Terwijl de meeste mededingingsrechtelijke geschillen in de Verenigde Staten via civiele procedures worden uitgevochten, ligt de handhaving van mededingingsregels in Europa nog steeds vooral bij de overheid. Maar dit is aan het veranderen.

Toename civiele procedures over schadevergoeding

De Europese Commissie is een groot voorstander van het instellen van civiele schadeclaims in geval van verboden kartelafspraken. Ook in Nederland voeren benadeelde partijen in de laatste jaren steeds vaker civiele procedures over schadevergoeding voor geleden kartelschade.

Juridische bijstand bij schadeclaims

Wilt u een civiele procedure voeren voor de Nederlandse rechter of dreigt er een schadeclaim voor uw organisatie, dan rijzen belangrijke vragen:

  • is er wel schade als de afnemer zijn hogere inkoopprijzen heeft kunnen afwentelen op zijn eigen klanten?
  • is het bewijs van schade overtuigend geleverd?
  • is er causaal verband tussen de kartelinbreuk en de schade?
  • hoe zal de nieuwe EU-richtlijn over kartelschade in Nederland uitwerken?

De advocaten van Ploum staan u graag bij. Wij hebben gedegen ervaring voor partijen die claimen en voor partijen die worden aangesproken, en waar nodig werken wij samen met economische bureaus.