• Concentratiecontrole

Heeft u  het voornemen tot een overname, fusie of joint venture, dan is het van groot belang te weten of er meldingsplicht voor geldt bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), Europese Commissie of buitenlandse mededingingsautoriteiten.

Meldingsplicht

De meldingsplicht hangt met name  af van de hoogte van de jaarlijkse omzet van de betrokken ondernemingen. Zorginstellingen moeten daarnaast vaak vooraf goedkeuring vragen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Als ten onrechte vooraf geen melding wordt gemaakt van de voorgenomen concentratie (of als partijen al voor goedkeuring van de autoriteit samenwerken), kan daar een forse boete voor worden opgelegd.

Advies en uitvoering

Heeft uw organisatie plannen voor overnemen of afstoten van bedrijfsonderdelen, dan adviseert Ploum u graag over de noodzaak van een melding en de kans om toestemming te krijgen. In dat kader stellen wij prognoses op over eventuele inhoudelijke knelpunten die zich bij onderzoek van een aangemelde transactie kunnen voordoen. Ook kunnen wij de noodzakelijke meldingen in procedures bij de ACM, de Europese Commissie en de NZa verzorgen. Wilt u juist bezwaar maken bij de toezichthouder tegen voornemens van uw concurrent voor een fusie of overname? Ook dan zijn wij u graag van dienst.

Internationaal

Via ons internationale netwerk zijn wij in staat lokale specialisten in te schakelen om vast te stellen of een melding bij een buitenlandse mededingingsautoriteit noodzakelijk is en deze te  verzorgen.