• Mededinging

U wilt effectief kunnen concurreren en uw commerciële activiteiten optimaliseren binnen de mogelijkheden die het mededingingsrecht biedt. Het is dan belangrijk een gerichte strategie te bepalen om uw kansen te vergroten en risico’s te verkleinen.

Samenwerking en kartelvorming

Bij het aangaan van een samenwerking is het zaak toelaatbare afspraken te maken. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Europese Commissie kunnen een forse boete opleggen als sprake is van overtreding van het  kartelverbod. Ook adviezen en besluiten van een brancheorganisatie kunnen in strijd zijn met de mededingingsregels. Waar liggen de grenzen precies? De specialisten van Ploum  adviseren u er graag over. Wij weten uit eigen ervaring hoe de ACM werkt. Ook kunnen we u helpen bij het indienen van een clementieverzoek en het opstellen van een compliance-programma en staan wij u bij in procedures bij de ACM, de Europese Commissie of de rechter. Daarnaast geven wij mededingingsrechtelijke trainingen en voeren wij audits uit.

Concentratiecontrole

Voor een joint venture, fusie of overname dient vooraf soms goedkeuring te worden gevraagd aan een mededingingsautoriteit zoals de ACM of de Europese Commissie. Ploum kan u adviseren op het gebied van concentratiecontrole en u helpen in het hele traject van de noodzakelijke melding tot aan de goedkeuring.

Misbruik van machtspositie

Ondernemingen met een economische machtspositie mogen daarvan geen misbruik maken. Heeft uw organisatie een machtspositie? Of juist uw concurrent? De specialisten van Ploum kunnen u helpen bij het beoordelen hiervan. Indien nodig adviseren we u over het op de juiste manier dragen van deze bijzondere verantwoordelijkheid of de aanpak als u benadeeld wordt door het handelen van een grote sterke speler op de markt.

Kartelschade

In de laatste jaren voeren steeds meer ondernemingen civiele procedures over schadevergoeding vanwege verboden kartelvorming. Bent u een benadeelde van een kartel of beschuldigde partij en (voormalig) deelnemer aan een kartel? Ploum treedt voor u op in procedures over kartelschade bij de rechter.

 Staatssteun en concurrentievervalsing

De overheid kan een bepaalde onderneming financieel voordeel geven via subsidies, leningen of bijvoorbeeld garanties. Staatssteun is verboden als deze leidt tot oneerlijke concurrentie en ongunstige beïnvloeding van het internationaal handelsverkeer. Is hiervan sprake, dan moet de ontvanger de ten onrechte ontvangen staatssteun terugbetalen. Ploum adviseert overheden en ondernemingen over de naleving van de regels en kan u ook bijstaan als u nadeel ondervindt van staatssteun die aan uw concurrent is verleend.