• Enquêterecht

Soms verschillen aandeelhouders en bestuurders van rechtspersonen van inzicht over het te voeren beleid. Volgt uit overleg geen oplossing, dan kan de enquêteprocedure uitkomst bieden. Vaak fungeert de Vereniging van Effectenbezitters hierbij als aanjager. De specifieke procedure wordt gevoerd voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. De procedure is er voor multinationals maar ook kleine besloten vennootschappen met bijvoorbeeld maar twee aandeelhouders.

Maatregelen Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer kan een deskundige aanwijzen die onderzoek doet naar het gevoerde beleid en hierover een rapport opstelt. Vaak komt de kwaliteit van het jaarverslag aan de orde, alsmede de rol van de accountant van de vennootschap. In de tweede fase van de procedure strijden partijen over de vraag of uit dit rapport volgt dat er sprake is van wanbeleid en welke maatregelen er volgen. Deze variëren van het tijdelijk schorsen of benoemen van een bestuurder of een commissaris met beslissende stem tot zeer ingrijpende zaken. Denk aan het ontslag van bestuurders of commissarissen, een verbod op investeringsbeslissingen of de vernietiging van aandeelhoudersbesluiten.

Juridische ondersteuning door Ploum

In deze ingrijpende, vaak langdurige procedure biedt Ploum de noodzakelijke kennis van enquêterecht en inzicht in de financiële administratie en waarderingsvraagstukken. Daarmee staan wij u als bestuurder, commissaris of aandeelhouder van een beursvennootschap, joint-venture of familievennootschap graag bij met advies en procesvoering. Speelt er naast deze procedure ook een procedure over de aansprakelijkheid van een bestuurder, dan kunnen wij ook daarin hulp bieden. Pragmatisch, effectief, snel en met een goed gevoel voor het omgaan met de media in publiciteitsgevoelige zaken.