• Commercial litigation

Commerciële geschillen kunnen ontstaan op vele terreinen, zoals bij de uitvoering van een contract, een schadeclaim, een ongeval of een incasso. Soms zijn deze op minnelijke wijze op te lossen, maar de gang naar de rechter is niet in alle gevallen te vermijden.

Juridische ondersteuning door Ploum

De advocaten van Ploum helpen u graag bij het oplossen van uw geschil op de meest effectieve manier. We kijken of uw dispuut op een voor u bevredigende wijze minnelijk te regelen is, bijvoorbeeld via mediation of arbitrage. En we kijken naar de output: soms wegen de kosten van een procedure niet op tegen de baten. Maar komt het onverhoopt tot een procedure, dan kunnen we u ook bijstaan, wat de aard van uw commerciële dispuut ook is. Wij hebben een zeer brede kennis van het procesrecht en grote proceservaring op allerlei terreinen. Denk bijvoorbeeld aan contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, product recall, verzekeringsrecht, economisch strafrecht, ondernemingsrecht, incasso’s, IT, intellectuele eigendom, arbeidsrecht, bestuursrecht, milieurecht, insolventierecht, bouw- en huurrecht, aanbestedingsrecht, mededingingsrecht. We adviseren u ook over de mogelijkheden om uw verhaalsmogelijkheden te waarborgen, bijvoorbeeld door beslaglegging, of om met spoed een voorlopig oordeel te krijgen van de rechter in een kort geding.