• Arbitrage & alternatieve geschillenbeslechting

Een dispuut hoeft niet altijd te worden beslecht door een overheidsrechter in een langdurige procedure. Het is zinvol om te kijken of een alternatief mogelijk is en de voorkeur heeft.

Mediation of bindend advies

Soms spelen andere belangen een rol dan de issues die in een procedure ter tafel komen of draait een geschil bijvoorbeeld om één principieel geschilpunt. Een mediator of een bindend adviseur kan helpen om de op de achtergrond spelende belangen boven tafel te krijgen. Na het advies van deze onafhankelijke derde kunnen de partijen dan weer in gesprek over een minnelijke afwikkeling. Op deze manier is een zaak soms snel en goedkoop op te lossen.

Arbitrage

U kunt kiezen voor arbitrage als u zeggenschap wilt hebben over de expertise van de personen die over uw zaak een oordeel vellen. Arbitrage kan ook een goede optie zijn als een kwestie vertrouwelijk dient te blijven. Met name in internationale kwesties kan arbitrage een efficiënte en veilige manier van procederen zijn. De procedure wordt geadministreerd via een arbitrage-instituut en de regels zijn vaak aan te passen aan de wensen van partijen. Belangrijk voordeel is dat een arbitraal vonnis in de meeste landen ten uitvoer gelegd kan worden.

Arbitrageclausules

Soms is er geen sprake van keuze: arbitrage kan in een contract aangewezen zijn als de wijze van geschilbeslechting. Arbitrageclausules komen in vrijwel ieder denkbaar type contract voor. Zo is arbitrage in de bouwwereld een volkomen ingeburgerd begrip, mede dankzij arbitrage-instituten als de Raad van Arbitrage voor de Bouw en het Arbitrage-Instituut Bouwkunst. Ook in de handel in grondstoffen en basisgoederen (de zogenaamde ‘commodity trade’) wordt veel gebruik gemaakt van arbitrage als vorm van geschillenbeslechting, met eigen arbitrage-instituten zoals NOFOTA (Netherlands Oils, Fats and Oilseeds Trade Association) en de Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren. Voor het oplossen van ICT-geschillen bestaat eveneens een specifiek arbitrage-instituut, SGOA (Stichting Geschillenoplossing Automatisering).

Juridische ondersteuning door Ploum

De specialisten van Ploum adviseren u graag over de mogelijkheden om een langdurige procedure voor de overheidsrechter te vermijden en optimaal gebruik te maken van alternatieve geschillenbeslechting.  Wij hebben hier veel ervaring in, zowel op het terrein van commerciële disputen als op bouwrecht, verzekeringsrecht en ondernemingsrecht.