• Litigation

Procederen is een kunst en vereist brede kennis. Ten eerste van het materiële recht, of het nu gaat om ondernemingsrecht, een contractueel geschil, aanbestedingsrecht of intellectueel eigendomsrecht. Daarnaast is expertise in het procesrecht onmisbaar, net als ervaring met de wijze waarop rechters zaken beoordelen. Vaak komt het in zaken aan op bewijslast en bewijslastverdeling. Gelijk hebben is nu eenmaal iets anders dan gelijk krijgen. Alleen het laatste telt voor een cliënt. Daardoor is een goede kennis van het bewijsrecht een vereiste voor iedere procesrechtadvocaat. Maar bovenal is het zaak te zoeken naar een oplossing voor een geschil langs minnelijke weg.

Juridische ondersteuning door Ploum

De gespecialiseerde advocaten in litigation helpen u graag in een vroegtijdig stadium van een commercieel geschil of een geschil binnen een onderneming. U kunt vertrouwen op onze ervaring met alternatieve geschilbeslechting. Wij onderzoeken graag of bijvoorbeeld mediation of bindend advies voor u kan leiden tot een snelle en praktische afwikkeling.

Doordat wij zorgen voor dossieropbouw op cruciale punten staan de zaken er ten overstaan van een rechter of arbiter optimaal voor, mocht het tot een mogelijke procedure komen. Maar eerst maken wij een nauwkeurige inschatting van de proceskansen, waarbij we vaak een reële inschatting kunnen geven van de met een procedure gemoeide kosten. Of het nu gaat om een bodemprocedure, een kort-gedingprocedure, een procedure bij de Ondernemingskamer of een arbitrale procedure.

Volgt er een procedure, dan staan wij u hierin graag bij. Of u nu een vordering wenst in te stellen of zich wenst te verweren tegen een vordering. Zo nodig adviseren en begeleiden wij u bij het instellen van een vordering of het leggen van een conservatoir beslag, zodat u ervan verzekerd bent dat een vordering ook kan worden verhaald op een wederpartij.

We kunnen goed inschatten waar het in procedures om draait, zodat u niet voor verrassingen komt te staan; mede door onze expertise op het gebied van stelplicht en bewijslast hebben we al een respectabele trackrecord opgebouwd. Daadkrachtig, pragmatisch en procederen op het scherp van de snede. Dat mag u van ons verwachten.