• Outsourcing

Wilt u het beheer en onderhoud van uw IT-systemen (of delen daarvan) uitbesteden aan een daartoe gespecialiseerde dienstverlener, dan is er sprake van outsourcing (1e generatie). Stapt u na afloop van de contractduur over van de ene dienstverlener naar de andere dienstverlener , dan is er opnieuw sprake van outsourcing (2e generatie). Besluit u de IT-werkzaamheden na verloop van tijd weer zelf op u te nemen dan is er sprake van insourcing. In een traject van outsourcing en ook insourcing, bestaande uit een overnamefase, transitiefase en transformatiefase, spelen tal van juridische vragen.

Juridische aspecten outsourcing

Bij outsourcing kunt u te maken krijgen met overgang van personeel, overdracht van hardware, softwarelicenties, datamigratie en SLA’s. Daarnaast spelen mogelijk issues zoals IE-rechten, benchmarking, aansprakelijkheid, garanties, vrijwaring, verzekeringen, boetes, een exitregeling en privacy, bijvoorbeeld bij de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU.

Juridische ondersteuning bij outsourcing

Het IT-team van Ploum adviseert u graag over de juridische aspecten van outsourcing. Complexe outsourcingstrajecten vergen een multidisciplinaire aanpak. Wij kunnen dan samenwerken met onze collega’s die deskundig zijn op het gebied van bijvoorbeeld aanbestedingen, overgang van onderneming, ondernemingsrecht, privacy en mededingingsrecht. Brengt outsourcing onverhoopt niet wat u daarvan had verwacht en krijgt u te maken met een (dreigend) geschil, dan bent u bij ons verzekerd van de assistentie van een ervaren IT-advocaat. De leden van ons IT-team zijn onder meer lid van het PON (Platform Outsourcing Nederland) en zijn actief lid van verschillende werkgroepen van het PON.

Meer weten?

Heeft u vragen op het gebied van outsourcing, aarzelt u dan niet om met één van onze IT-advocaten contact op te nemen.