• IT-contract

Elk IT-project raakt het primaire bedrijfsproces van de organisatie en is vaak van groot strategisch belang. Meestal gaat het om kostbare trajecten, waarvoor een fors budget beschikbaar is gesteld. Daarom is het belangrijk goed te weten wat juridisch relevant is om daar uw voordeel mee te doen bij onderhandelingen over de aanschaf en implementatie, en het onderhoud en beheer. En hoe u dit vastlegt in een contract en SLA. Als koper en ook als aanbieder.

Software

Juridische aspecten spelen bij alle soorten IT-projecten. Of het nu gaat om het onderbrengen van bedrijfsprocessen in een nieuw ERP-systeem, de ontwikkeling van maatwerksoftware , de aansluiting van een nieuwe IT-oplossing op de rest van de IT-omgeving, de keuze voor een SaaS-oplossing, een softwarelicentie, de aanschaf van een implementatiedienst, of de migratie van data naar één centrale database: in al die gevallen moeten de rechten en verplichtingen goed schriftelijk worden vastgelegd.

Cloud

Steeds meer bedrijven en organisaties kiezen voor cloud computing, zowel voor software als een gehele IT-infrastructuur. Ook bij deze contracten spelen pragmatische en duidelijke afspraken over service levels, continuïteit, beveiliging, privacy, software- of een SaaS-escrow en een exitregeling een grote rol.

Aanbesteding

In geval van een IT-project van de overheid geldt dat de opdracht aanbesteed moet worden. Ook dit vraagt om juridische ondersteuning door ervaren IT-advocaten met tevens kennis en ervaring op het gebied van het aanbestedingsrecht.

Juridische ondersteuning

Het IT-team van Ploum kan u als koper of aanbieder adviseren over het opstellen en/of uitonderhandelen van een IT-contract. Voor een succesvolle en tijdige afronding van het project is samenwerking tussen de verschillende betrokken disciplines binnen de organisatie cruciaal. Ons IT-team beschikt niet alleen over de juridische expertise, maar heeft ook de vereiste projectervaring en sociale vaardigheden. Wij denken strategisch mee met de afdeling Inkoop, IT, Audit/compliance, sales/marketing, legal/JZ en het management/bestuur en de groep van gebruikers, en treden sturend op waar nodig. Doel is steeds om te komen tot een wijze waarop het wél kan met heldere afspraken over de deliverables, service levels, het budget en het tijdspad.

Meer weten?

Wenst u ondersteuning bij het opstellen en/of uitonderhandelen van IT-contracten of heeft u andere vragen op het gebied van IT-contracten, aarzel dan niet om contact met onze IT-advocaten op te nemen.