• IT-conflict

Een IT-project valt helaas vaak duurder uit, wordt te laat opgeleverd en/of voldoet niet aan de verwachtingen. Soms als gevolg van gewijzigde eisen van de opdrachtgever en de IT-gebruikers of te rooskleurig voorgestelde prestaties door de leverancier/dienstverlener bij aanvang van de samenwerking. Het komt ook vaak voor dat de contractuele afspraken in de praktijk niet helder zijn of doordat er tegenstrijdige belangen binnen een organisatie spelen. Ook een combinatie van deze factoren is mogelijk.

Juridische ondersteuning bij een IT-conflict

Krijgt u te maken met een IT-conflict, dan denkt het IT-team van Ploum op strategisch niveau met u mee over mogelijke oplossingen. Wij helpen u graag met het opstellen van brieven en het adviseren over dossieropbouw. Ook stippelt onze IT-advocaat met u een strategie uit voor het voeren van gesprekken en onderhandelingen en het doorbreken van een impasse met een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Daarnaast kunnen we een exit-scenario begeleiden. Het moment waarop een schriftelijke ingebrekestelling moet worden verstuurd, wordt in goed onderling overleg bepaald en omdat klagen alleen vaak niet genoeg is, zorgen wij ervoor dat de ingebrekestelling ook aan alle wettelijke vereisten voldoet. Komt het tot een procedure, dan staan wij u daarin bij op basis van onze ruime ervaring met beslechting van geschillen, zowel bij de overheidsrechter (rechtbank en hof) als in arbitrage (bijvoorbeeld NAI, SGOA). Dit betreft zowel voorlopige voorzieningen als bodemprocedures, inclusief bewijs door deskundigen en getuigen.