• E-commerce

Voor het gebruik van een website of app als verkoopkanaal gelden bijzondere wettelijke verplichtingen. Zo zijn er tal van informatieverplichtingen, bijvoorbeeld over uw identiteit, maar ook over de door u aangeboden producten en/of diensten. Voor online transacties bestaan vergaande verplichtingen over de inrichting van het bestelproces, de totstandkoming van een overeenkomst en de consumentenrechten na het sluiten van de overeenkomst.

Juridische ondersteuning bij e-commerce

Het IT-team van Ploum kan u helpen met het beoordelen van websites en apps. Wij hebben hiermee veel ervaring en kijken verder dan de naleving van de wet. Bij de technische inrichting van de website/app kunnen we borgen dat de algemene leveringsvoorwaarden en/of gebruiksvoorwaarden rechtsgeldig van toepassing worden verklaard en ter beschikking worden gesteld. Ook kijken wij of u het wettelijke annuleringsrecht (herroepingsrecht) kunt uitsluiten en of u de gegevens van klanten verwerkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Meer weten?

Neem contact op met een van de IT-advocaten van Ploum voor vragen over bijvoorbeeld de wetgeving op het gebied van e-commerce en de beoordeling van uw website en/of app en de daarbij behorende voorwaarden.