• Cyber security & datalek

De opkomst van informatietechnologie heeft de samenleving ingrijpend gewijzigd. Er is naast de offline wereld een online of digitale wereld ontstaan met e-commerce transacties, de opslag van bedrijfsvertrouwelijke informatie en/of privacygevoelige data (denk bijvoorbeeld aan elektronische patiëntendossiers) en de automatisering van talloze bedrijfsprocessen. De hoge afhankelijkheid van goed functionerende IT-oplossingen maakt de samenleving, de economie en dus ook uw organisatie kwetsbaar.

IT-risico’s

Misbruik, verstoring of uitval van uw IT-oplossingen kan leiden tot beperking van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van IT-systemen, schending van de vertrouwelijkheid van de opgeslagen data en schade aan de integriteit van die data. Allemaal gevaren waar u als organisatie van gevrijwaard wilt blijven. U komt liever op een andere, positieve manier in het nieuws….

Juridische ondersteuning bij cyber security

Digitale veiligheid, of cyber security, is van vitaal belang om uw organisatie en kritische bedrijfsprocessen niet te verstoren. Deskundigen zijn het er over eens: het is niet de vraag of uw organisatie slachtoffer wordt van een cyber aanval, maar wanneer. Om daarop voorbereid te zijn, is een pakket aan technische, organisatorische en juridische maatregelen vereist.  Aan de ene kant wordt voorzien in passende en organisatorische maatregelen om problemen te voorkomen en aan de andere kant wordt voorzien in een plan van aanpak gericht op datarecovery en beperking van reputatieschade, onder meer door communicatie met CBP als toezichthouder en de betrokkenen. Het IT-team van Ploum is in staat om u praktische tips te geven hoe u uw organisatie vanuit juridisch oogpunt het best kunt beschermen. Vanzelfsprekend werken wij hierbij regelmatig samen met technische deskundigen. Ons IT-team is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld wat betreft het melden van datalekken. Ook relevante technische ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Graag kijken wij wat de inwerkingtreding van nieuwe wetgeving op dit gebied en/of de relevante technische ontwikkelingen voor uw organisatie betekent.

Meer weten?

Heeft u vragen over de juridische aspecten van cyber security of wilt u weten wanneer en bij wie u een datalek moet melden, aarzelt u dan niet om met een van onze IT-advocaten contact op te nemen.