• IT & privacy

De kwaliteit en de beschikbaarheid van informatie via uw IT-oplossingen zijn bepalend voor de primaire bedrijfsprocessen van uw organisatie. Het oplossen van IT-vraagstukken vereist daarom een goede samenwerking tussen uw technische deskundigen, de business en externe dienstverleners. Ook aandacht van de directie voor IT en privacy is cruciaal. De versnipperde wet- en regelgeving in combinatie met de eigen dynamiek van IT-vraagstukken maakt het IT-recht complex: het beweegt zich op het snijvlak van het overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, intellectuele-eigendomsrecht en strafrecht. Belangrijke bepalingen zijn te vinden in verschillende delen van het Burgerlijk Wetboek zoals Boek 3, Boek 6 en Boek 7. Daarnaast zijn er allerlei afzonderlijke wetten, al dan niet gebaseerd op Europese Richtlijnen, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Aanbestedingswet 2012 en de Auteurswet.

Aanschaf en implementatie van IT-systemen

Bij het opstellen en uitonderhandelen van IT-contracten spelen verschillende aspecten een rol: aansprakelijkheid, garanties, vergunningen, IE-rechten en een goede exit-regeling. Welke aspecten voor u belangrijk zijn, is mede afhankelijk of u uw bedrijfsinformatie opslaat op uw eigen server, in een dedicated datacenter of in de cloud. In alle gevallen geldt: leg service levels duidelijk en afdwingbaar goed vast, zowel voor de implementatie als het onderhoud en beheer van IT-systemen.

Outsourcing

Bij outsourcing kunt u, naast de reguliere aspecten van een IT-contract, te maken krijgen met overgang van personeel, overdracht van hardware, datamigratie, SLA’s, benchmarking, compliance, ingewikkelde exitregelingen en privacy (zoals doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU); allemaal zaken die juridisch relevant zijn en een goede begeleiding door een IT-advocaat vereisen.

Privacy

Het belang van informatie voor de dagelijkse en bedrijfskritische processen binnen uw organisatie neemt toe. Tegelijkertijd heeft de wet- en regelgeving op het gebied van privacy een vlucht genomen, mede onder invloed van Europa. Het feit dat bepaalde informatie beschikbaar is en kan worden verwerkt, betekent niet altijd dat u deze daadwerkelijk mag gebruiken. Ook mag u niet zomaar data uit verschillende bronnen met elkaar koppelen. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het privacy-recht? Meld u dan aan voor de Privacy Nieuwsbrief.

Cyber security en datalek

Voorkom verstoring van kritische bedrijfsprocessen binnen uw organisatie als gevolg van misbruik of uitval van uw IT-oplossingen en zorg voor een plan van aanpak voor het geval uw organisatie slachtoffer wordt van een cyber security aanval. Weet wat u moet doen als daarbij sprake is van een datalek en persoonsgegevens op straat komen te liggen

E-commerce

Let er bij de technische inrichting van een website of een app op of aan alle wettelijke informatieplichten is voldaan en zorg ervoor dat  de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en/of de gebruiksvoorwaarden op de juiste manier van toepassing worden verklaard. Voor online transacties gelden bijzondere wettelijke verplichtingen, onder andere op het gebied van retournering.

IT-conflict

Een IT-project verloopt vaak minder voorspoedig dan verwacht. Dit kan tot een voortijdige beëindiging van de samenwerking en een procedure over de aansprakelijkheid leiden (bij de overheidsrechter of in arbitrage), maar vaak zijn alternatieve scenario’s mogelijk. Laat u goed over alle mogelijke scenario’s adviseren voordat u een beslissing neemt.

Juridische ondersteuning bij IT en privacy

In de wirwar van wetten en regels is het prettig voor u om te kunnen terugvallen op de kennis en expertise van het IT- en privacy team van Ploum. Wij zijn vanaf het moment van de oprichting in 1995 actief op het gebied van het IT-recht en begeleiden  op strategisch niveau bij het oplossen van de meest uiteenlopende IT-vraagstukken. Zo kunnen we u helpen met het beoordelen, opstellen en onderhandelen van allerlei soorten IT-contracten. Ook adviseren wij u over de gevolgen van nieuwe wetgeving op het gebied van  privacy, cyber security en e-commerce. Onze zeer ervaren IT-advocaten zijn lid van de relevante specialistenverenigingen: VIRA (Vereniging voor Informaticarecht Advocaten), NVvIR (de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht) en VPR (Vereniging Privacy Recht). Ook nemen we deel in PON (Platform Outsourcing Nederland). Ons team bestaat uit drie zeer ervaren IT-advocaten aangevuld met een aantal jongere medewerkers en stagiairs die hart hebben voor de IT-praktijk.

Meer weten?

Neem voor vragen over IT-recht en/of privacyrecht gerust contact op met een lid van ons IT- en privacy team.