• Domeinnaam

Heeft u een merk of handelsnaam geregistreerd en niet de betreffende domeinnaam, dan kan een andere partij deze vastleggen en gebruiken. Of u krijgt deze alleen tegen betaling aangeboden. Wat kunt u dan doen?

Domeinnaam beschermen

Het uitgangspunt is dat u als houder van intellectuele-eigendomsrechten ertegen kunt optreden als een ander uw merk of handelsnaam in een domeinnaam gebruikt. Ploum heeft ruime ervaring met de aanpak hiervan en adviseert u graag. Ook kunnen we u bijstaan in de civiele procedure bij de rechter.

Alternatieve geschillenbeslechting

Een andere mogelijkheid is het indienen van een klacht bij geschillenbeslechtingsinstanties zoals WIPO, het Tsjechisch Arbitragehof (CAC) en CEPANI. Ploum adviseert dit vaak omdat deze procedures snel en relatief voordelig in kosten zijn. Bovendien behandelen onafhankelijke professionals met veel ervaring en kennis op dit gebied uw geschil.