• Aandeelhoudersovereenkomst

Voorafgaand aan de start van een samenwerking in de vorm van een gemeenschappelijke onderneming (‘joint venture’) moeten de spelregels voor de aandeelhouders goed worden vastgelegd.

Afspraken aandeelhoudersovereenkomst

Er zijn diverse issues om over na te denken bij het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

  • Welke rechten hebben aandeelhouders en welke niet?
  • Hoe moet er worden omgegaan als een manager-aandeelhouder overlijdt, arbeidsongeschikt wordt, een ‘greep uit de kas doet’ of niet meer wenst te werken?
  • Hoe willen partijen omgaan met dividendbeleid, bijstortingen van geld als er behoefte is aan extra kapitaal?
  • Kan de ene aandeelhouder de andere aandeelhouder dwingen om mee te verkopen bij een exit (‘drag along’)?
  • Kan een aandeelhouder (minderheidsaandeelhouder) de andere aandeelhouder (meerderheidsaandeelhouder) dwingen om ook zijn aandelen mee te verkopen bij een exit (‘tag along’)?
  • Wensen partijen een geschillenregeling overeen te komen en zo ja, op welke manier (bijvoorbeeld een ‘Mexican shoot out’ of een ‘Russian roulette’)?

Juridische ondersteuning door Ploum

Ploum kan u adviseren over het vastleggen van afspraken omtrent de samenwerking en u helpen in die discussie en de uitwerking daarvan in een aandeelhoudersovereenkomst.