• Aandeelhoudersgeschil

Soms is de koek op tussen aandeelhouders. Het is dan minder van belang hoe dat nu precies komt, hoe lang dat al duurt en wie er ‘schuld’ heeft. De onderneming lijdt onder de ruzie tussen de aandeelhouders..

Oplossing vinden voor het geschil

Een oplossing van het geschil is vaak dat een of meer aandeelhouders uitstappen. Ook een splitsing van de onderneming komt regelmatig voor. Daar komen dan ook waarderingsissues bij kijken. Als partijen niet uit de prijs komen, kunnen register-valuators uitkomst bieden. Naast de prijs is ook van belang onder welke voorwaarden partijen uit elkaar gaan. Hoe wordt er omgegaan met de onderneming? Waaraan moeten de aandeelhouders zich houden jegens elkaar na overdracht of splitsing? Lukt het (vooralsnog) niet om het geschil om te zetten in een transactie tussen partijen, dan moet er soms eerst geprocedeerd worden met als doel om uiteindelijk alsnog tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is.

Juridische ondersteuning door Ploum

Ploum kan u assisteren in het oplossen van het aandeelhoudersgeschil. We helpen bij het tot stand brengen van een ‘deal’ en het goed vastleggen van de afspraken tussen partijen.