• Joint venture

Wilt u een joint venture aangaan of deze juist beëindigen, laat u zich dan goed juridisch zodat u snel weer door kunt met ondernemen.

Aangaan van joint venture

Vanaf de eerste verkennende gesprekken tot en met de daadwerkelijke start van de joint venture krijgt u te maken met uitdagingen en wellicht stevige discussies. Bij het opstellen van de aandeelhoudersovereenkomst moet worden nagedacht over de gebruikelijke ‘ingrediënten zoals een good leaver- en bad leaver-regeling, een drag along- en een tag along-bepaling en een regeling in geval van een dead lock. Het is heel vergelijkbaar met ‘huwelijkse voorwaarden’.

Joint venture beëindigen

In geval van een geschil in de bestaande joint venture is het juist van belang om te zien hoe dat kan worden opgelost of hoe aandeelhouders uit elkaar gaan, wat in de meest gevallen toch de uitkomst is. Ook deze situatie is vergelijkbaar met het persoonlijke leven, waarin relaties eindigen en de gemeenschap verdeeld moet worden.

Juridische ondersteuning door Ploum

De ervaren advocaten van Ploum helpen u graag bij het aangaan of beëindigen van een joint venture. Hierbij werken we in nauw overleg met onze advocaten en vaak ook met register-valuators, die zich bezighouden met de waardering van de onderneming. We kunnen u bijstaan vanaf de eerste verkennende gesprekken tot de daadwerkelijke start van de samenwerking. Bij de beëindiging werken we uiterst efficiënt en resultaatgericht en maken we het proces niet onnodig ingewikkeld. Op de manier zoals u dat wenst en tegen vooraf duidelijk gemaakte afspraken over kosten.