• Fusies & overnames

Bij een koop, verkoop of fusie (joint venture) krijgt u als ondernemer te maken met uitdagingen en wellicht stevige discussies, van de eerste verkennende gesprekken tot en met de daadwerkelijke overdracht.

Het fusie- & overnameteam van Ploum bestaat uit 7 partners (inclusief 2 notarissen) en ervaren medewerkers. Wij staan dagelijks koper en verkopers bij in een groot aantal sectoren, en in alle onderdelen van het overnametraject. Tevens treden wij regelmatig op voor private equity fondsen en andere investeerders.

LoI, MoU en term sheet

Het is van groot belang in het begin van het proces de piketpaaltjes goed te slaan door middel van goed verwoorde initiële documenten zoals een LoI, MoU, term sheet of andere vorm van intentieverklaring. Dat voorkomt teleurstellingen verderop in het proces. Klik hier voor de checklist LOI die wij hebben opgesteld. In deze checklist is een indeling gemaakt naar onderwerpen die door koper, verkoper of door beiden naar voren gebracht moeten worden. Daarnaast wordt per onderwerp een toelichting gegeven (maar laat u niettemin goed adviseren door uw advocaat!).

Due diligence

Naar Nederlands recht hebben kopers een onderzoeksplicht, en tegenwoordig is een boekenonderzoek, het due diligence-onderzoek, naar de doelwitvennootschap onontbeerlijk. Voor verkopers die de koper willen faciliteren, of die zelf willen weten wat zij nu exact verkopen, kan een zgn. “vendor due diligence” heel nuttig zijn. Wij kunnen zowel het juridische onderzoek doen, als assisteren bij het opzetten van de dataroom.

Transactiedocumentatie

Het hele traject krijgt uiteindelijk haar beslag in de transactiedocumentatie. Bij voorkeur zijn dat uiteraard documenten waar na de fusie of de overname nooit meer naar hoeft te worden gekeken. Tegelijk is het bij discussie na overdracht prettig als er precies in is verwoord wat partijen bedoeld hebben. Op basis van tientallen jaren ervaring en honderden transacties hebben wij geavanceerde modellen ontwikkeld, die ons in staat stellen om de documentatie tegen aantrekkelijke tarieven op te stellen.

Joint venture

Bij een joint venture is de chemie heel anders dan bij een overname. Partijen houden ook na de transactie een (soms intensieve) samenwerkingsrelatie. Hoewel vertrouwen een kernvoorwaarde is, is het toch ook van belang om een heldere overeenkomst op te stellen, die houvast biedt, ook voor de momenten waarin de ontwikkelingen anders lopen dan voorzien.

Distressed M&A

Bij een distressed M&A transactie is er sprake van verkoop of koop van (onderdelen van) een onderneming, die zelf of waarvan de aandeelhouder in financiële problemen verkeert. Dit leidt tot een andere benadering waarin meerdere juridische disciplines samen dienen te werken om de verschillende belangen te behartigen. Klik hier voor meer informatie over distressed M&A.

Recente deals

Bekijk hier het overzicht van deals waarin wij onze cliënten hebben bijgestaan.

Juridische ondersteuning door Ploum

Als koper of verkoper heeft u baat bij een advocaat die het proces niet onnodig ingewikkeld maakt en gericht is op het eindresultaat. De fusie- en overnamespecialisten van Ploum begeleiden graag uw (ver)koop of joint venture-proces. Wij doen dit op de manier zoals u wenst en tegen vooraf duidelijk gemaakte afspraken over kosten. Waar nodig werken we vanuit onze geïntegreerde benadering nauw samen met de advocaten en notarissen van andere rechtsgebieden op ons kantoor. Wij hebben alle juridische expertises in huis om het overnameproces van begin tot einde te begeleiden, inclusief specialisten op het gebied van het mededingingsrecht, het milieurecht, arbeidsrecht, huur- en onroerend goedrecht, privacy, etc. Dit alles met maar één doel: voor u zo snel en efficiënt mogelijk het beste resultaat halen. Zodat u weer snel kunt ondernemen.