• Faillissement

Krijgt uw bedrijf, organisatie of uw handelsrelatie te maken met ernstige betalingsproblemen, dan is het van groot belang snel een specialist in faillissementsrecht in te schakelen. Mogelijk is een faillissement te voorkomen. Advies aan de bestuurders en commissarissen is belangrijk, omdat de crediteuren vaak hun pijlen op hen richten in situaties waarin de onderneming niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.

Juridische ondersteuning door Ploum

De specialisten in faillissementsrecht staan u graag bij en kunnen diensten bieden in de volgende situaties.

Risicomanagement

Scan van organisatie om status vast te stellen met betrekking tot wettelijke en contractuele aansprakelijkheden, zekerheden, financieringsrisico’s, concernafspraken, verzekeringen, status administratie en belang daarvan;

Bedrijven met problemen

 • Conflicten met individuele crediteuren
 • Beslagleggingen
 • Onderhandelingen belastingdienst/treffen regeling
 • Herfinanciering met bank(en)
 • Betalingsproblemen en/of faillissement bij afnemers/zakenrelaties
 • Uitwinnen bedongen zekerheden, zoals pandrechten, eigendomsvoorbehoud en recht van reclame
 • Procederen, kort geding

Bedrijven in moeilijkheden

 • Overleg met financiers
 • Herstructureren
 • Aanbieden akkoord
 • Begeleiding bij het zo goed mogelijk aanvliegen van een stille bewindvoering, surseance of faillissement

Stille bewindvoering

 • Adviseren omtrent kenmerken en gevolgen stille bewindvoering
 • Opstellen plan van aanpak en begeleiding voor succesvolle stille bewindvoering

Surseance van betaling

 • Adviseren omtrent kenmerken en gevolgen surseance
 • Aanvragen surseance
 • Onderzoek naar levensvatbaarheid onderneming en perspectief voor crediteuren
 • Overleg met crediteuren en aanbieden akkoord
 • Adviseren bestuur tijdens surseance

Faillissement

 • Adviseren omtrent kenmerken en gevolgen faillissement
 • Adviseren over het op een juiste wijze aanvliegen van het faillissement, zodat de afwikkeling door de curator probleem- en geruisloos kan verlopen, zeker ook voor de bestuurder
 • Aanvragen faillissement
 • Adviseren van crediteuren tegenover curator

Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid

 • Met raad en daad bijstaan van bestuurders en commissarissen van bedrijven in moeilijkheden om in die fase de juiste beslissingen te nemen voor zowel de onderneming als henzelf
 • Terzijde staan van bestuurders- en commissarissen in de contacten met de curator
 • Bijstaan van bestuurders- en commissarissen in aansprakelijkheidsprocedures gestart door curatoren, crediteuren, banken en de belangenorganisaties.