• Faillissementsrecht

Het werkterrein “Faillissementsrecht” is veel breder dan enkel de advisering omtrent een (naderend) faillissement van uw bedrijf dan wel uw handelsrelatie. Uiteraard omvat dit werkterrein ook de advisering van bedrijven om juist een faillissement te voorkomen. Daarnaast vormt ook de advisering van bestuurders en commissarissen van bedrijven in moeilijkheden een belangrijk onderdeel. Immers, juist in situaties waarin de onderneming niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen richten crediteuren zich op de bestuurder(s) en/of commissarissen om te kijken of zij wellicht daar nog financiële genoegdoening kunnen vinden.

De advocaten van Ploum zijn afgelopen jaren zowel als curator als advocaat betrokken geweest bij een groot aantal spraakmakende faillissementen. Dankzij hun jarenlange ervaring kennen zij alle ‘ins-and-outs’ van de faillissementsrechtelijke praktijk.

Juridische ondersteuning door Ploum

Het werkterrein “faillissementsrecht” laat zich onderverdelen in de navolgende categorieën:

 1. Risicomanagement
 • Scan van organisatie hoe het zit met aansprakelijkheden, zekerheden, financieringsrisico’s, concernafspraken, verzekeringen status administratie en belang daarvan;
 1. Bedrijven met moeilijkheden
 • Bijstand bij conflicten met leveranciers, afnemers of derden
 • Advisering bij betalingsproblemen en/of faillissement van afnemers/zakenrelaties
 • Incasso’s
 • Uitwinnen bedongen zekerheden, zoals pandrechten en eigendomsvoorbehoud bij niet betalende afnemers
 • Advisering omtrent gevolgen faillissement van de wederpartij voor lopende overeenkomsten
 • Indienen vordering in faillissement en bijstaan van crediteuren indien vorderingen betwist worden
 1. Bedrijven zelf in moeilijkheden
 • Overleg met financiers
 • Herstructureren
 • Herfinanciering met bank(en)
 • Beslagleggingen
 • Onderhandelingen belastingdienst/treffen regeling
 • Aanbieden buitengerechtelijk akkoord
 • Begeleiding bij het zo goed mogelijk aanvliegen van een stille bewindvoering, surseance of faillissement
 • Distressed M&A
 1. Stille bewindvoering
 • Adviseren omtrent kenmerken en gevolgen stille bewindvoering
 • Opstellen plan van aanpak en begeleiding voor succesvolle stille bewindvoering
 1. Surseances
 • Adviseren omtrent kenmerken en gevolgen surseance
 • Aanvragen surseance
 • Onderzoek naar levensvatbaarheid onderneming en perspectief voor crediteuren
 • Overleg met crediteuren en aanbieden akkoord
 • Adviseren bestuur tijdens surseance
 1. Faillissement
 • Adviseren omtrent kenmerken en gevolgen faillissement
 • Adviseren over het op een juiste wijze aanvliegen van het faillissement, zodat de afwikkeling door de curator probleem- en geruisloos kan verlopen, zeker ook voor de bestuurder
 • Aanvragen faillissement
 • Adviseren bij doorstart van ondernemingen/overnames voor en na faillissement
 1. Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid
 • Met raad en daad bijstaan van bestuurders en commissarissen van bedrijven in moeilijkheden ten einde in die fase de juiste beslissingen te nemen voor zowel de onderneming als henzelf
 • Terzijde staan van bestuurders en commissarissen in de contacten met de curator
 • Bijstaan van bestuurders en commissarissen in aansprakelijkheidsprocedures geïnitieerd door curatoren, crediteuren, fiscus, pensioenfonds, banken en de belangenorganisaties.