• Europees recht

De Brexit discussies maken weer eens duidelijk hoezeer ook in Nederland het handelen van overheden, burgers en ondernemingen wordt bepaald door Europese regels. Dat geldt in veel sectoren van de economie (elektriciteitsproductie, luchtvaart, geneesmiddelen, software technologie, financiële diensten) als ook vanuit uiteenlopende gezichtspunten en publieke belangen (milieu en duurzaamheid, goede arbeidsomstandigheden, gezondheid van mens en dier).

In veel opzichten hebben advocaten, rechters en overheidsjuristen dagelijks te maken met Europese wetgeving, EU regels over vrij verkeer en eerlijke concurrentie en met mensenrechten als de vrijheid van meningsuiting en toegang tot de rechter. Naar schatting zo’n 80% van de regels die in Nederland worden gehandhaafd zijn van Europese oorsprong. Kennis van dat Europese recht is dus cruciaal om de juiste betekenis van Nederlandse regels te bepalen en te bepleiten. Bijvoorbeeld:

  1. Veel overheidscontracten, concessies en belangrijke vergunningen komen tot stand met tenderprocedures  die in EU richtlijnen worden voorgeschreven;
  2. Privacyreglementen van bedrijven moeten voldoen aan de EU verordening die sinds mei 2018 overal in de EU geldt;
  3. De uitvoering van het toekomstige Klimaatakkoord moet voldoen aan de regels die in heel Europa gelden ter uitwerking van de afspraken van Parijs.

De advocaten en notarissen van Ploum zijn goed op de hoogte van de Europese regels die gelden in hun discipline en rechtsgebied. Daarnaast zijn er enkelen die meer generiek deskundig en ervaren zijn op het gebied van het Europese recht, zoals Jaap Feenstra en Willem Leppink.