• Van inval tot en met zitting

Wij verlenen bijstand vanaf het begin, bijvoorbeeld wanneer de toezichthouder of de opsporingsambtenaar op de stoep staat, tot aan het einde. Dat kan een strafzitting zijn, al dan niet in hoger beroep. Maar soms kan dat worden voorkomen. En soms loont het om tot in cassatie door te gaan. Elke zaak is anders.

Wij zorgen er voor dat bij een inval het nodige geregeld wordt. In onze ervaring is het belangrijk om een heldere en efficiënte communicatie te voeren met de bezoekende autoriteit. Wij doen makkelijk als dat kan, en moeilijk als het moet.

Als het nodig en kansrijk is verzoeken wij in een vroeg stadium al om de zaak te seponeren. In andere gevallen proberen we aan te sturen op een afdoening buiten de rechter om. Wij beoordelen dossiers inhoudelijk en maken een inschatting van de risico’s en de kansen. Wij beslissen samen met u welke vervolgstappen er moeten worden genomen. Als het nodig is leggen wij vele aanvullende onderzoekswensen neer bij het OM of bij de rechter. Wij bespreken met u in hoeverre het nuttig is om zélf onderzoek te doen verrichten.