• Ontnemingszaken

Steeds vaker wil het Openbaar Ministerie het voordeel dat zou zijn behaald middels het plegen van strafbare feiten ontnemen. Het milieustrafrecht leent zich daar naar het oordeel van het OM goed voor. Ontnemen gebeurt in een aparte procedure, die tegelijk met of na de strafzaak plaatsvindt. Wij hebben ruime ervaring met dergelijke zaken: Jouko Barensen was als officier van justitie jarenlang dé ontnemingsspecialist van het Arrondissementsparket te Den Haag.

Wij treden daarnaast regelmatig op voor cliënten die te maken krijgen met een ontnemingsvordering, al dan niet in combinatie met een strafrechtelijke beslaglegging. Wij weten dat er zeer veel “winst” is te behalen indien dit soort zaken op een deugdelijke manier wordt aangepakt. Wij kennen de zwakke plekken in de berekeningen van de opsporingsambtenaren.