• Bedrijfsongevallen & calamiteiten

Arbeidsomstandighedenwetgeving stelt hoge eisen aan de maatregelen die uw onderneming neemt om de veiligheid van uw werknemers te kunnen garanderen. Desondanks kan er een (ernstig) ongeval, calamiteit of milieu-incident plaatsvinden.

Bijstand bij calamiteiten

Als zich onverhoopt een dergelijke calamiteit in uw onderneming voordoet komt er veel op u af. Ploum kan u onmiddellijk bijstaan. Wij helpen u direct bij het informeren van autoriteiten en het bevoegd gezag waar u onder omstandigheden verplicht bent melding te maken van de calamiteit (bij niet tijdig melden vindt dikwijls strafrechtelijke vervolging plaats). Ook staan wij u bij tijdens het onderzoek naar uw onderneming. Op basis van onze ruime ervaring met crisismanagement ontzorgen wij u en uw medewerkers. Wij creëren orde in de chaos en passen best practices toe. Daarnaast staan wij u natuurlijk bij in de eventueel op de calamiteit volgende strafrechtelijke procedure.