• Milieu

In uw bedrijfsvoering heeft u op allerlei manieren te maken met na te leven milieu- en arbeidsomstandighedenwetgeving.

BRZO

Steeds meer bedrijven in de (chemische) industrie worden aangemerkt als BRZO-bedrijf en dienen zich dan te houden aan het BRZO 2015.

Bedrijfsongevallen en calamiteiten

De arbeidsomstandighedenwetgeving stelt, ter bescherming van uw werknemers, hoge eisen aan het voorkomen van bedrijfsongevallen en calamiteiten. Desondanks kan uw bedrijf geconfronteerd worden met  een (ernstig) bedrijfsongeval, een calamiteit of milieu-incident.

Afvalstoffen

Wet- en regelgeving eist ook dat u bijzonder secuur met (het vervoer van) (gevaarlijke) afvalstoffen omgaat.

Juridische bijstand

Het niet naleven van milieu- en arbeidsomstandighedenwetgeving kan naast bestuursrechtelijke handhaving leiden tot strafrechtelijk onderzoek. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij de overtreding van voorschriften van omgevings- en watervergunningen door spills en emissies, overtreding van de zorgplicht zoals neergelegd in het Brzo en arbeidsongevallen. Krijgt uw onderneming met een strafrechtelijk onderzoek te maken? Dan is Ploum er voor u. Wij staan u bij in alle fases van het strafrechtelijk onderzoek. Onze houding kenmerkt zich door een proactieve opstelling jegens Justitie, zowel als het gaat om sepotverzoeken als bij schikkingsonderhandelingen. Maar, waar nodig, schuwen wij een gerechtelijke procedure niet.