• Meldplichten

Voor u als zakelijke dienstverlener is het van groot belang goed op de hoogte te zijn van de juiste naleving van de meldplichten voor ongebruikelijke transacties en fraude.

Ongebruikelijke transacties

De plicht voor zakelijke dienstverleners om op grond van de Wwft ongebruikelijke transacties te melden is een belangrijk instrument bij de bestrijding van witwassen. De controle op de naleving ervan is een beleidsprioriteit van de FIOD en het Openbaar Ministerie. Voor u is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten dat u uw (controle)cliënt er niet van op de hoogte mag stellen als u een ongebruikelijke transactie meldt aan de FIU (tipping off verbod).

Fraude

De meldplicht voor accountants op grond van de Wta ontstaat wanneer sprake is van fraude van materieel belang bij de controlecliënt; als accountant kunt u slechts afzien van melding als aan een aantal voorwaarden is voldaan die zijn vastgelegd in het Bta.

Juridische ondersteuning bij naleving Wwft en Wta

Ploum adviseert u graag over de uit de Wwft en Wta voortvloeiende verplichtingen. Om zeker te zijn dat u als dienstverlener compliant bent en juist handelt beoordelen wij de casus en laten wij u direct weten waar u aan toe bent. Wordt u onverhoopt verdacht van niet-naleving van de verplichtingen uit de Wwft en de Wta , dan staan wij u uiteraard bij tijdens het strafrechtelijk onderzoek.