• Interne onderzoeken & compliance

Voorkomen is beter dan genezen. In een tijd van steeds sneller veranderende wet- en regelgeving wilt u er zeker van zijn dat uw onderneming compliant is. En dat u na een eventueel intern onderzoek precies weet wat er speelt. Zodat u maatregelen kunt nemen om onregelmatigheden voortaan voor te zijn en strafrechtelijke aansprakelijkheid te voorkomen.

Juridische ondersteuning bij intern onderzoek en compliance

Ploum adviseert u graag over compliance in uw organisatie. Is er een vermoeden van (financiële) onregelmatigheden, dan kunnen wij het onvermijdelijke interne onderzoek uitvoeren. Hierin werken wij samen met uw onderneming en externe (forensisch) specialisten, die hun werkzaamheden verrichten onder het van de advocaat afgeleide verschoningsrecht. Op grond van de bevindingen uit het interne onderzoek adviseren wij u over remedial actions en onderhandelen wij met de bevoegde autoriteiten over een effectieve oplossing.