• Faillissementsfraude

De aanpak van faillissementsfraude verheugt zich in de warme belangstelling van politiek en opsporing. Als blijkt dat crediteuren in faillissement verwijtbaar worden benadeeld kan een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude volgen.

Verscherpte aandacht onregelmatigheden en rol curator

Bij de behandeling van de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit is ook aandacht uitgegaan naar de positie van de curator. De curator moet in een faillissement meer aandacht dan voorheen gaan besteden aan eventuele onregelmatigheden die kunnen wijzen op faillissementsfraude. De curator wordt aangemoedigd om bij geconstateerde onregelmatigheden aangifte te doen bij het openbaar ministerie. Beoordeling door de curator van transacties en betalingen van uw onderneming in de periode voorafgaand aan het faillissement kan leiden tot een vermoeden van faillissementsfraude, evenals het niet (adequaat) hebben bijgehouden of ontbreken van de administratie. Transacties door uw onderneming verricht om uw onderneming van faillissement te redden kunnen zo in een heel ander licht komen te staan.

Strafrechtelijk of civielrechtelijk onderzoek

Wordt uw organisatie onderwerp van een onderzoek naar een vermoeden van faillissementsfraude , dan kan Ploum u bijstaan. Onze specialisten in faillissementsrecht verlenen u bijstand in het civiele traject. Onze specialisten in economisch strafrecht kunnen u adviseren in het strafrechtelijk (opsporings)onderzoek, bijvoorbeeld omtrent het wel of niet afleggen van een verklaring tegenover opsporingsautoriteiten. Waar mogelijk benaderen wij het openbaar ministerie om de zaak buitengerechtelijk af te doen. Volgt er wel een gerechtelijke procedure, dan staan wij u en uw onderneming daar uiteraard in bij.