• Corruptie

Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd met onderzoek naar nationale of internationale corruptie. Het oplossen van deze gevoelige kwesties op een ‘low-profile’ manier is dan gewenst.

FCPA en UK Bribery Act

Niet alleen de Nederlandse autoriteiten voeren onderzoeken naar corruptie uit, maar ook Amerikaanse en Britse autoriteiten. De Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en de UK Bribery Act geven de bevoegdheid om wereldwijd onderzoek naar vermeende corruptie te doen.

OM

Het Nederlandse openbaar ministerie (OM) doet in toenemende mate onderzoek naar vermeende corruptie in het buitenland. Niet altijd is voor ondernemingen inzichtelijk hoe lokale agenten optreden. Betalingen door lokale agenten (waaronder facilitation payments) kunnen in Nederland mogelijk worden aangemerkt als omkoping.

Naast groeiende aandacht voor internationale omkoping onderzoekt en vervolgt het OM ook nationale omkoping, zowel de ambtelijke als de niet-ambtelijke variant.

Gevolgen van corruptieonderzoek

Krijgt uw organisatie te maken met een onderzoek naar vermeende omkoping, dan kunnen de gevolgen groot zijn. Een onderzoek kost niet alleen veel tijd van u en uw medewerkers, maar de vermeende omkoping levert vaak ook reputatieschade op. Ook kan het leiden tot het bevriezen van gelden, hoge boetes en gevangenisstraffen.

Juridische bijstand

Bij de advocaten van Ploum bent u gegarandeerd van een aanpak op een ‘low-profile’ manier; wij trachten te allen tijde publiciteit te voorkomen. Tijdens het opsporingsonderzoek en het intern onderzoek adviseren wij u over de te implementeren maatregelen in uw bedrijfsvoering om mogelijk strafbaar gedrag in de toekomst te voorkomen. In onderzoeken met een grensoverschrijdende component werken wij samen met lokale specialisten.