• Fraude

Opsporingsambtenaren kunnen financiële constructies aanmerken als frauduleus, bijvoorbeeld als valsheid in geschrift, witwassen of omkoping. In het vaak grensoverschrijdende handelsverkeer heeft u daarnaast te maken met zaken als fiscale vraagstukken en subsidieproblematiek.

Fiscaal

Fraus legis of fraude? Uw bedrijf kent diverse belastingverplichtingen. De fiscale wet- en regelgeving is veelal complex van aard. Dientengevolge kunt u terechtkomen in een fiscale discussie die tevens leidt tot een opsporingsonderzoek. Datzelfde geldt voor douanerechtelijke verplichtingen.

Subsidies

Misbruik van subsidie- en toeslagenregelingen staat volop in de belangstelling. Veelal is de wijze waarop de wet- en regelgeving dient te worden toegepast niet bijzonder inzichtelijk. Het niet juist toepassen van dergelijke regelingen kan echter grote gevolgen voor uw onderneming hebben. Subsidiegelden kunnen worden teruggevorderd, maar dikwijls gaat dat ook gepaard met een strafrechtelijk onderzoek.

Corruptie

Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd met strafrechtelijk onderzoek naar nationale en internationale corruptie.

Faillissementsfraude

De aanpak van faillissementsfraude verheugt zich in de warme belangstelling van politie en opsporing.

Witwassen

Ook als bonafide ondernemer kunt u gemakkelijk voorwerp worden van onderzoek naar witwassen.

Juridische bijstand

De advocaten van Ploum adviseren u graag als u te maken krijgt met opsporingsautoriteiten, bijvoorbeeld over het wel of niet afleggen van een verklaring tegenover hen. Kenmerkend voor onze houding is een proactieve opstelling jegens Justitie, zowel als het gaat om sepotverzoeken als bij schikkingsonderhandelingen. Maar, waar nodig, schuwen wij een gerechtelijke procedure niet.