• Effectieve communicatie met inspecties

Wij worden veelvuldig betrokken in zaken waarin diverse overheidsinspecties toezicht houden en/of handhaven. Voorbeelden van dergelijke inspecties zijn: ISZW, ILT, Rijkswaterstaat en diverse omgevingsdiensten. Zij hebben allen een belangrijke rol in het economisch strafrecht en het milieustrafrecht. Ook met deze instanties communiceren wij effectief. We adviseren onze klanten waar ze wel, en geen medewerking moeten verlenen. Wat moet, en wat nuttig kan zijn. Wat in hun belang is. Zo krijgt u bij elke dreigende vervolging, boete of sanctie een passend advies.

Wij leggen daar waar dat kan helder uit aan de autoriteiten wat uw positie is en wat uw belangen zijn. Dat zorgt er vaak voor dat we nét iets meer geregeld krijgen.