• Uw belang staat voorop

Het belang van u of uw bedrijf staat voorop. Dat betekent dat een zaak de aandacht krijgt die hij verdient. Dat kan soms betekenen dat er veel tijd in moet worden gestopt. Zaken op het gebied van het economisch strafrecht en het milieustrafrecht zijn vaak gecompliceerd. Maar soms kan het veel efficiënter: een telefoontje met een opsporingsambtenaar kan uitwijzen dat er vermoedelijk géén, of slechts een hele lage boete of andere sanctie zal worden opgelegd. Het kan dan in uw belang zijn om deze boete te betalen of de sanctie te accepteren, en er niet ook nog een hoge rekening van uw advocaat bij te krijgen.

Strafzaken kunnen tot ongewenste exposure in de media leiden. Het kan verstandig zijn om een strategie op te stellen om daar mee om te gaan. De beeldvorming is bijna altijd incorrect.