• Strafrecht, economisch strafrecht en milieustrafrecht

Economisch strafrecht is een verzamelnaam voor strafzaken op het gebied van het milieu, afvalstoffen, EVOA, REACH, Brzo, Arbo-wetgeving enzovoort. Vaak kan in dergelijke zaken zowel via het bestuursrecht, als via het strafrecht worden opgetreden door de overheid.

Onze advocaten staan grote en kleine ondernemingen, maar ook particulieren bij op het gebied van economisch strafrecht en milieustrafrecht. Ook als het gaat om fraude, witwassen of om ontnemingen verlenen wij regelmatig bijstand. Wij treden niet alleen op in strafrechtelijke procedures, maar ook in bestuursrechtelijke procedures, bijvoorbeeld wanneer u te maken krijgt met sancties als een bestuurlijke boete of met een last onder dwangsom. Zie voor meer informatie onze pagina over handhaving en sancties.

Ook adviseren wij vanuit onze expertise bij due diligence-trajecten: welke mogelijke strafrechtelijke risico’s kleven er aan een overname?

Veel van onze cliënten zijn gevestigd in de omgeving van Rotterdam, in de omgeving van de Haven. Wij treden echter ook veelvuldig op voor cliënten elders in het land.

Onze praktijk kenmerkt zich verder door het volgende:

Verschillen bestuursrecht en economisch strafrecht

Wij vormen één sectie met onze bestuursrechtadvocaten. Door deze nauwe samenwerking zijn wij in staat om snel en adequaat advies te geven en bijstand te verlenen, zowel in de toezichtsfase als in de opsporingsfase; of het nu gaat om een last onder dwangsom, bestuurlijke boete, transactie, strafbeschikking of dagvaarding.

Voor een korte handleiding over bestuursrechtelijk toezicht en strafrechtelijke opsporing, klik hier.

Indien u meer wilt weten over het strafrecht, het economische strafrecht, het milieustrafrecht, over bestuurlijke boetes of andere sancties, of over ontnemingszaken, staan wij voor u klaar. Een eerste gesprek is uiteraard altijd kosteloos en vrijblijvend.