• Douane, handel en logistiek

NIEUWS

Per 1 mei verwelkomt Ploum een volledig team van advocaten die zich bezighouden met advisering en het voeren van procedures op het terrein van internationale handel, douane, logistiek en productregelgeving. Het nieuwe team ‘Douane, handel en logistiek’ vormt een waardevolle aanvulling op de bestaande juridische dienstverlening van Ploum aan bedrijven die actief zijn in de internationale goederenhandel, industrie en logistiek. Die dienstverlening vult de ruimte naast de sterke praktijken van Ploum op de terreinen ondernemingsrecht, bestuursrecht (milieu, ruimtelijke ordening en veiligheid) en vastgoed. Door de komst van partners Jikke Biermasz en Marijn van Tuijl en hun team van advocaten is Ploum nu echt een one stop shop voor bedrijven in de haven en handel, in het bijzonder in zaken waar autoriteiten toezicht houden.

Ploum speelt daarmee in op de trend dat het toezicht van overheidswege op internationale goederenstromen, zowel bij import als bij export, steeds intensiever wordt. Een belangrijke rol speelt daarbij uiteraard de douane, die zowel haar fiscale als taken op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu uitoefent, en voorts de NVWA, de autoriteit die controleert of producten wel voldoen aan de veiligheidsnormen die grotendeels Europees bepaald zijn. Voor ondernemingen die afhankelijk zijn van de invoer van grondstoffen en producten vormen deze onderwerpen steeds belangrijker thema’s. Aan non-compliance, en het daarmee verband houdende ingrijpen van douane en NVWA, zijn aanzienlijke bedrijfsrisico’s verbonden.

Het team dat uitgebreide kennis van, en ervaring in, de internationale logistiek en goederenhandel koppelt aan een uniek track record in zaken tegen douane en NVWA, is in de Nederlandse advocatuur het enige in zijn soort. Civielrechtelijke contract- en aansprakelijkheidskwesties die voortvloeien uit geschillen met douane of NVWA, inclusief eventuele strafvervolging bij schending van de Europese douane- of productregelgeving, kunnen in een hand effectief behandeld worden.

Bedrijven kunnen vanaf 1 mei bij Ploum terecht voor advies en hulp in alle aangelegenheden rond logistiek, handel en voorschriften bij import en export van goederen.

Kennismaken?
Op 28 mei organiseren wij een informatieve kennismakingsmiddag. Tijdens deze middag zullen Jikke Biermasz en Marijn van Tuijl u bijpraten over de juridische ontwikkelingen in hun vakgebied die relevant zijn voor de internationale goederenhandel, industrie en logistiek. Aansluitend kunt u informeel kennismaken onder het genot van een hapje en een drankje. Kijk voor meer informatie en aanmelding op deze pagina. 

Nu al vragen?
Mocht u voor 1 mei al vragen hebben voor onze collega’s dan kunt u contact opnemen met Marieke Van Tiggelen via 06 23220731 of m.vantiggelen@ploum.nl.  

Op de foto van links naar rechts: Sandra Vermeulen (ondersteuner), Mirjam Louws (advocaat), (advocaat), Andre Jansen (advocaat), Caspar Janssens (advocaat), Jikke Biermasz (partner), Petra Chao (advocaat), Marijn van Tuijl (partner).