• Douane, handel en logistiek

De wereldhandel in grondstoffen en producten is van oudsher een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Nederland heeft een van de meest open en internationaal georiënteerde economieën ter wereld en is door haar sterke logistieke infrastructuur het Europese distributieland bij uitstek. Een aanzienlijk percentage van alle geïmporteerde en geëxporteerde goederen komt Europa binnen of verlaat de EU via Nederland. Nederland is de gateway die de Europese industrieën en markten belevert en de Europese export faciliteert.

Complexe, internationale regelgeving

Bij internationale handel komt veel kijken. Ook op het juridische vlak. Ieder bedrijf dat goederen importeert, produceert, verhandelt, exporteert of bij de logistiek betrokken is, krijgt te maken met complexe internationale, Europese en nationale regelgeving op verschillende terreinen. De complexiteit van juridische vraagstukken is door internationalisering en digitalisering de afgelopen decennia sterk toegenomen. Het is een uitdaging om de complexe, specialistische en steeds veranderende regelgeving te doorgronden.

Het is enerzijds belangrijk om de commerciële afspraken en risico’s die spelen in de relaties tussen producenten, handelsbedrijven, afnemers en logistiek dienstverleners scherp in beeld te hebben en adequaat in contracten vast te leggen. Daarnaast moeten bedrijven uiteraard ook waarborgen dat zij voldoen aan de (veelal Europese) voorschriften die gelden bij invoer, export en het in de handel brengen van goederen.

Intensiever toezicht op internationale goederenstromen

Ploum speelt in op de trend dat het toezicht van overheidswege op internationale goederenstromen, zowel bij import als bij export, steeds intensiever wordt. Een belangrijke rol speelt daarbij uiteraard de douane, die zowel haar fiscale taken als taken op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu uitoefent.

Van belang is ook de NVWA, die controleert of producten wel voldoen aan de toepasselijke veiligheidsnormen. Voor ondernemingen die afhankelijk zijn van de invoer van grondstoffen en producten vormen deze onderwerpen steeds belangrijker thema’s. Het spreekt voor zich dat aan non-compliance, en het daarmee verband houdende ingrijpen van de douane en de NVWA, aanzienlijke bedrijfsrisico’s verbonden zijn.

Effectief behandelen van zaken tegen de douane of NVWA

Ploum heeft op dit terrein een unieke praktijk. De specialisten van het team Douane, Handel & Logistiek onderscheiden zich door uitgebreide kennis van, en ervaring in, de internationale logistiek en goederenhandel te koppelen aan een solide track record in procedures tegen de douane en de NVWA.

Of het nu gaat om geschillen met de douane of de NVWA, de civielrechtelijke contract- en aansprakelijkheidskwesties die daaruit kunnen voortvloeien of een eventuele strafvervolging bij schending van de Europese douane- of productregelgeving, onze specialisten kunnen al deze zaken effectief in een hand behandelen.

Onderwerpen

Dienstverlening

  • Procedures (civiel-, bestuurs- en strafrechtelijk, zowel nationaal als op EU niveau en inclusief cassatieprocedures)
  • Advies
  • Contracten en algemene voorwaarden
  • Audits
  • Compliance trajecten
  • Corporate investigations
  • Due diligence
  • Training en opleidingen