• Koop, diensten & leveringsvoorwaarden

Het helder vastleggen van afspraken met een afnemer, leverancier of samenwerkingspartner vermindert de kans op een geschil. Welke voorwaarden moeten precies vastgelegd worden en hoe formuleert u deze duidelijk? Hoe moet u omgaan met de algemene voorwaarden van uw contractspartij en hoe bereikt u toepasselijkheid van uw eigen algemene voorwaarden?

Juridische ondersteuning bij commerciële contracten

De specialisten van Ploum helpen u graag bij het opstellen van nationale en internationale commerciële contracten. Denk daarbij aan distributie, agentuur, franchise, koop, diverse vormen van samenwerking en algemene voorwaarden. Ook kunnen we u helpen bij specifieke vragen over IT-contracten en e-commerce.

Advies bij een geschil

Ontstaat onenigheid tussen contractspartijen, dan draagt Ploum bij aan het oplossen van het geschil, bij voorkeur zonder een kostbare en langdurige juridische procedure. Wij kunnen u adviseren over dossieropbouw en het uitstippelen van een strategie bij het voeren van gesprekken en onderhandelingen. Komt het uiteindelijk toch tot een procedure, dan kunnen wij u daarbij op een kwalitatief hoog niveau bijstaan. Wij beschikken over een team met ruime ervaring op het gebied van het procesrecht (kort geding, bodemprocedure, beslaglegging, hoger beroep).