• Onderhandelingen over een huurovereenkomst

Wilt u een pand gaan huren of verhuren, dan is het van belang juridisch na te denken over de inhoud van een huurovereenkomst, de kwalificatie van het gehuurde en de relevante wettelijke bepalingen. Hoewel er diverse modellen voor huurovereenkomsten beschikbaar zijn, is het slechts invullen daarvan vaak niet voldoende om een goed werkende huurovereenkomst te krijgen. Wanneer goed wordt nagedacht over de tekst van de huurovereenkomst en de juridische gevolgen daarvan, kunt u mogelijke problemen en langdurige juridische procedures in de toekomst wellicht voorkomen.

Juridische ondersteuning bij aangaan huurovereenkomst

Vanaf het moment dat u erover nadenkt om een pand te gaan huren of te gaan verhuizen, denken de in het huurrecht gespecialiseerde advocaten van Ploum graag met u mee. Wij kunnen u helpen met het opstellen van een  huurovereenkomst voor bijvoorbeeld een kantoor, winkel, horecapand, tankstation of parkeergarage, en voor onbebouwde grond of roerende zaken. Ook kunnen wij u adviseren bij het reviseren van een ontvangen concept en het uitonderhandelen daarvan met de (adviseur van de) huurder of verhuurder. In geval van middenstandsbedrijfsruimte kunnen wij waar nodig de rechter verzoeken om goedkeuring te verlenen voor van de wet afwijkende bedingen, bijvoorbeeld in geval van een koppeling aan een franchiseovereenkomst.

Wijzigen van huurcontract

Ook over het wijzigen van een lopende huurovereenkomst, vanwege bijvoorbeeld uitbreiding van uw bedrijf, kan Ploum u adviseren. Zo is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk om de in het verleden overeengekomen huurprijs met een huurprijswijzigingsprocedure meer in overeenstemming te brengen met wat inmiddels marktconform is.

Procederen

Krijgt u als huurder of verhuurder te maken met een juridische procedure? De specialisten van Ploum kunnen u bijstaan in uiteenlopende huurkwesties.