• Gebreken & wanprestatie

Gebreken aan het gehuurde, zoals het vrijkomen van asbest, lekkages of temperatuurproblemen, kunnen vergaande gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. Uw onderneming kan bijvoorbeeld tijdelijk niet of beperkt worden geëxploiteerd en er is sprake van (bedrijfs)schade. Het hangt dan van de in de huurovereenkomst gemaakte afspraken af of de verhuurder of huurder verantwoordelijk is om dergelijke problemen op te lossen.

Juridische ondersteuning bij gebreken en wanprestatie

De specialisten van Ploum kunnen u bijstaan in uiteenlopende huurkwesties inzake kantoren, winkels, horecapanden, tankstations en parkeergarages, en ook aangaande onbebouwde grond of roerende zaken. Wij adviseren u over de verantwoordelijkheden van de (ver)huurder voor het spoedig herstellen van gebreken en een eventueel recht op schadevergoeding en/of huurprijsvermindering. Is er sprake van wanprestatie, zoals bijvoorbeeld een forse huurachterstand van een huurder, dan adviseren wij u graag over het oplossen daarvan. Zo nodig kunnen wij een procedure starten over ontbinding van de huurovereenkomst en een ontruiming van het gehuurde.