• Beëindiging van een huurovereenkomst

De in een huurovereenkomst genoemde beëindigingsmogelijkheden geven niet altijd goed weer welke rechten een (ver)huurder daadwerkelijk op grond van de wet heeft. Wat kunt u bijvoorbeeld als huurder doen als uw verhuurder de huurovereenkomst heeft opgezegd, terwijl u langer wilt blijven huren? Welke stappen kunt u als verhuurder zetten als u de huurovereenkomst heeft beëindigd en uw huurder niet tijdig uit het pand vertrekt?

Kwalificatie van het gehuurde

De vraag of en op welke wijze een bepaalde huurovereenkomst kan worden beëindigd, hangt nauw samen met de kwalificatie van het gehuurde. Hierover speelt regelmatig een discussie. Is er bijvoorbeeld sprake van een middenstandsbedrijfsruimte? Huurders hebben dan veel huurbescherming en een verhuurder dient veelal via de rechter een beëindigingsprocedure te voeren. Of is het gehuurde kantoorruimte? Huurders kunnen dan recht hebben op ontruimingsbescherming na het eindigen van de huurovereenkomst.

Juridische ondersteuning

De specialisten van Ploum adviseren u graag over het beëindigen van een huurovereenkomst of het voorkomen daarvan. Dit geldt voor huurovereenkomsten voor kantoren, winkels, horecapanden, tankstations en parkeergarages, maar ook voor huurovereenkomsten voor onbebouwde grond of roerende zaken.