• Huur

Huurkwesties kunnen zich voordoen nog voordat u een huurcontract bent aangegaan met een huurder of verhuurder. Soms duren ze nog jaren nadat de huurovereenkomst al is komen te eindigen (bijvoorbeeld vanwege een beroep op ontruimingsbescherming). Veelvoorkomende huurkwesties betreffen:

Andere onderwerpen die regelmatig voorkomen zijn onderhoudsverplichtingen, dringende werkzaamheden/ renovatie, opleveringsperikelen, onderhuur en huur in faillissementssituaties. Denk daarnaast ook aan huurprijswijziging, goedkeuring van afwijkende bedingen en indeplaatsstelling.

Juridische ondersteuning bij huurkwesties

Het aanpakken van een huurkwestie vergt grondige kennis van het (bedrijfsruimte)huurrecht. De specialisten van Ploum op dit gebied adviseren u graag en kunnen helpen bij een eventuele procedure. Niet alleen als het gaat om een huurovereenkomst voor bijvoorbeeld een kantoor, winkel, horecapand, tankstation of parkeergarage, maar ook in het geval van onbebouwde grond of roerende zaken.

Advies over overig vastgoed

De specialisten van Ploum zijn niet alleen in het huurrecht gespecialiseerd, maar beschikken ook over de benodigde kennis op andere relevante (vastgoedrechtelijke) gebieden. Het komt dan ook regelmatig voor dat wij niet alleen adviseren over de huurovereenkomst zelf, maar tegelijkertijd ook over een projectontwikkelings- of samenwerkingsovereenkomst, vanwege een nog te bouwen project of een renovatie. Of over een huurovereenkomst in combinatie met een franchiseovereenkomst voor (onder)huur van een pand waarin een franchisenemer zich gaat vestigen.

Ook adviseren we (buitenlandse) investeerders over hun vastgoedportefeuilles in Nederland (veelal via hun beheerders in Nederland). Het kan dan gaan om huurrechtelijke problemen in hun vastgoedportefeuilles of bijvoorbeeld de koop en verkoop van verhuurde onroerende zaken (zowel kantoorruimte als winkelruimte). Vanuit het sectie-overschrijdende team Vastgoed kan hiervoor de kennis van onze kantoorgenoten op het vlak van onder meer het bestuursrecht, notariaat en aanbestedingsrecht worden ingeroepen.