• Agentuur, distributie & franchise

Als producent of leverancier kunt u voor uw marktbewerking gebruikmaken van distributeurs, lokale agenten of franchisenemers. Juridisch gezien bestaan er grote verschillen tussen distributie, agentuur en franchise. Welke vorm past het beste bij uw specifieke situatie en wensen?

Juridische verschillen distributie, agentuur, franchise

Een distributeur handelt altijd voor eigen rekening en risico, terwijl een agent op naam en voor rekening van de producent slechts bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten. Een franchisenemer mag tegen betaling gebruikmaken van de franchiseformule van de franchisegever.

Agentuur is in de wet geregeld. Er gelden dwingendrechtelijke regels met betrekking tot provisie en ook de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de relatie met een agent kan worden beëindigd, is vastgelegd in de wet. Distributie en franchising zijn in Nederland niet wettelijk geregeld. Partijen hebben hierdoor een grote mate van contractvrijheid, die overigens wel weer wordt begrensd door de algemene leer van overeenkomsten en de redelijkheid en billijkheid. Zo is in de rechtspraak en literatuur onder meer een richtlijn ontwikkeld ten aanzien van beëindiging van distributieovereenkomsten.

Juridische ondersteuning

Ploum adviseert u graag over de optimale marktbewerkingsvorm voor uw specifieke situatie. Desgewenst stellen wij de bijbehorende overeenkomsten voor u op of beoordelen wij deze voor u. Ook helpen we u bij specifieke vragen over het mededingingsrecht. Daarnaast helpen we u graag bij het wijzigen en beëindigingen van duurrelaties, het oplossen van problemen in de samenwerking en het voeren van procedures.