• Commerciële contracten

In verschillende situaties kunt u te maken krijgen met commerciële contracten en de daarbij behorende juridische vragen. Het kan hierbij gaan om contracten tussen twee (of meer) Nederlandse ondernemingen of organisaties, maar dikwijls gaat het ook om contracten met een internationale dimensie, bijvoorbeeld omdat één van de twee partijen in het buitenland is gevestigd.

Koop, diensten en leveringsvoorwaarden

Het helder vastleggen van gemaakte afspraken met een afnemer, leverancier of samenwerkingspartner in accuraat geformuleerde voorwaarden vermindert de kans op een geschil.

Lokale agent, distributeur of franchisenemer

Bij de keuze voor een van de marktbewerkingsvormen distributie, agentuur of franchise, is het belangrijk goed te kijken naar de grote juridische verschillen hiertussen.

Huur

Huurkwesties doen zich voor bij het aangaan van een nieuw huurcontract  of bij onderhandelen over een verlenging daarvan, maar ook bij een gebrek aan het gehuurde of een andere tekortkoming.  Daarnaast spelen vaak juridische en strategische vragen bij het beëindigen van een huurovereenkomst of juist het voorkomen daarvan.

Juridische ondersteuning door Ploum

De specialisten van Ploum adviseren u bij het opstellen, beoordelen, uitonderhandelen en  beëindigen van diverse soorten commerciële contracten. Zo kunnen wij een conceptcontract voor u opstellen op basis van uw wensen, of een door u opgesteld contract nalopen op volledigheid en consistentie. Hierbij letten wij erop dat de bewoordingen van de bepalingen zo goed mogelijk aansluiten bij de bedoelingen van de betrokken partijen om uitlegdiscussies te voorkomen. Ook houden we bij de formulering van bepalingen vooraf al rekening met (proces)risico’s. Mocht het bij de uitleg van het contract onverhoopt aankomen op een juridische procedure, dan zijn de kansen op een gunstige beslissing voor u optimaal ingevuld. Uiteraard kunnen wij u in het geschil bijstaan.