• Bestuursrecht

Het bestuursrecht in het algemeen en bestuursrechtelijke procedures zijn vaak complex met veelvuldige wetswijzigingen en jurisprudentie. Ook in het bestuursrecht is de invloed uit ‘Brussel’ merkbaar. Dat maakt het ingewikkeld voor zowel ondernemingen en individuen die zich aan de regels moeten houden als voor (overheids)instanties die de wetten moeten handhaven en/of uitvoeren.

Juridische ondersteuning door Ploum

De specialisten van Ploum in het algemene bestuursrecht kunnen u adviseren  en bijstaan in bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures over uiteenlopende onderwerpen, waaronder subsidieverlening, handhaving, openbaarheid van overheidsinformatie, overheidsaansprakelijkheid, maar uiteraard ook het omgevingsrecht. Naast onze ‘hands on’ aanpak, hebben wij in het bijzonder oog voor de politiek-bestuurlijke context van bestuursrechtelijke zaken.

It takes one to know one

Wij treden op voor zowel private ondernemingen als voor overheidsinstanties. Daardoor hebben we een goed inzicht in de belangen en posities van beide partijen en weten we hoe beide kanten denken en handelen. Hier geldt: ‘it takes one to know one’ en om die reden bestaat ons team gedeeltelijk uit advocaten die werkzaam zijn geweest bij een overheidsinstantie.