• Bestuursrecht

Het bestuursrecht in het algemeen en bestuursrechtelijke procedures zijn vaak complex met veelvuldige wetswijzigingen en jurisprudentie. Ook in het bestuursrecht is de invloed uit ‘Brussel’ merkbaar. Dat maakt het ingewikkeld voor zowel ondernemingen en individuen die zich aan de regels moeten houden als voor (overheids)instanties die de wetten moeten handhaven en/of uitvoeren.

Juridische ondersteuning door Ploum

De specialisten van Ploum in het algemene bestuursrecht kunnen u adviseren  en bijstaan in bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures over uiteenlopende onderwerpen, waaronder subsidieverlening, handhaving, openbaarheid van overheidsinformatie, overheidsaansprakelijkheid, maar uiteraard ook het omgevingsrecht. Naast onze ‘hands on’ aanpak, hebben wij in het bijzonder oog voor de politiek-bestuurlijke context van bestuursrechtelijke zaken.

It takes one to know one

Wij treden op voor zowel private ondernemingen als voor overheidsinstanties. Daardoor hebben we een goed inzicht in de belangen en posities van beide partijen en weten we hoe beide kanten denken en handelen. Hier geldt: ‘it takes one to know one’ en om die reden bestaat ons team gedeeltelijk uit advocaten die werkzaam zijn geweest bij een overheidsinstantie.

Ploum over Bestuursrecht

Onze kennis delen wij graag met onze klanten en relaties. Regelmatig geven wij (in-house) presentaties en masterclasses.

  • PresentatieGemeenschappelijke Regelingen’ – 8 april 2016
    Vrijdag 8 april 2016 hebben Mark West en Stephan Sluiter 30 griffiers van gemeenteraden uit het hele land bijgepraat over de Wet Gemeenschappelijke Regelingen tijdens de klantendag van NotuBiz.
  • Cursus actualiteiten bestuursrecht – 15 maart 2016
    Stephan Sluiter heeft een webinar “actualiteiten bestuursrecht” verzorgd voor de Academie voor de Rechtspraktijk. De presentatie is voor abonnees terug te kijken via www.avdr.nl.
  • Cursus Handhaving – 1 december 2015
    Maayke Maas, Paul Verloop en Stephan Sluiter hebben een presentatie verzorgd over het onderwerp “Handhaving onder de Omgevingswet” aan de sectie Omgevingsrecht en sustainability van het Nederlands Genootschap van bedrijfsjuristen. In een interactieve sessie werd een aantal praktische tips gegeven voor toezicht- en handhavingsbezoeken van de inspectie.