• Bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid

Steeds vaker krijgen bestuurders of beroepsbeoefenaars in de uitoefening van hun werkzaamheden te maken met aansprakelijkheidsclaims. Toegenomen activisme bij aandeelhouders en toezichthouders, de steeds complexer wordende maatschappij en regelgeving en, met name, de groeiende claimcultuur zijn hier de oorzaken van.

Claims tegen bestuurders of commissarissen worden vaak ingesteld op het moment dat de rechtspersoon zelf niet meer in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. De rechtspersoon zelf, de curator of derden, waaronder investeerders en partijen die met de rechtspersoon hebben gecontracteerd, richten zich dan op de bestuurders en/of commissarissen in privé om te kijken of zij wellicht daar nog enige financiële genoegdoening kunnen vinden.

Vrije beroepsbeoefenaars zoals accountants, fiscalisten, waarderingsdeskundigen, advocaten, curatoren of makelaars krijgen ook steeds vaker te maken met een claim omdat sprake zou zijn van een beroepsfout. Het is dan belangrijk om in een vroeg stadium juridische bijstand in te roepen om de beroepsaansprakelijkheid te beperken of voorkomen.

De advocaten van Ploum zijn ervaren procesadvocaten en afgelopen jaren betrokken geweest bij een groot aantal spraakmakende bestuurders- en beroepsaansprakelijkheidszaken. Dankzij hun jarenlange ervaring kennen zij alle ‘ins-and-outs’ van de bestuurders- en beroepsaansprakelijkheidspraktijk. Onze expertise op het gebied van D&O- en beroepsaansprakelijkheidspolissen en onze goede contacten met verzekeraars komen daarbij goed van pas.

Juridische ondersteuning door Ploum

De specialisten van Ploum adviseren u graag in een vroegtijdig stadium van een civiele procedure of tuchtzaak. Onze werkzaamheden kunnen onder andere bestaan uit:

Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid

  • Met raad en daad bijstaan van bestuurders en commissarissen van bedrijven in moeilijkheden ten einde in die fase de juiste beslissingen te nemen voor zowel de onderneming als henzelf.
  • Terzijde staan van bestuurders en commissarissen in de contacten met de curator.
  • Advisering bij (mogelijke) aansprakelijkstelling en onderhandeling met wederpartij met als doel een procedure te voorkomen.
  • Bijstaan van bestuurders en commissarissen in aansprakelijkheidsprocedures geïnitieerd door curatoren, crediteuren, fiscus, pensioenfonds, banken en de belangenorganisaties.

Beroepsaansprakelijkheid

  • Advisering bij (mogelijke) aansprakelijkstelling en onderhandeling met wederpartij met als doel een procedure te voorkomen.
  • Bijstaan van beroepsbeoefenaars in tuchtrechtelijke en/of aansprakelijkheidsprocedures.