• Projectfinanciering

De juridische ondersteuning van projectfinanciering vraagt naast algemene vaardigheden om praktijkkennis van specifieke rechtsgebieden. Denk aan bestuursrecht, aanbestedingsrecht, energierecht en faillissementsrecht. Daarnaast is ervaring nodig in het opstellen en uitonderhandelen van direct agreements met leveranciers.

Voorbeeldprojecten

Ploum biedt u als bank of kredietnemer de brede expertise die nodig is bij projectfinanciering. Wij waren eerder adviseur van een van de kredietnemers in de financiering van twee aardgasleidingen door de Baltische zee (het project Nord Stream) en van een warmteleverancier en een van de bouwers in het project Warmtebedrijf Rotterdam. Ook adviseerden we over de financiering van diverse windmolenprojecten.

Daarnaast is het notariaat van Ploum één van de nationale experts op het gebied van de overdracht, registratie en hypotheekverlening op ondergrondse en bovengrondse netwerken. In het preadvies ‘Energie en Eigendom’ van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht heeft onze collega Jolande van Loon met prof. Ploeger advies uitgebracht over de registratie van het eigendom van kabel- en leidingwerken (december 2011).

Internationale gids over projectfinanciering

De internationale gids The International Comparative Legal Guide to Project Finance 2016 geeft u een goed overzicht van de aspecten die specifiek bij projectfinanciering van toepassing (kunnen) zijn. Diverse landen hebben hiervoor een uitgebreide questionnaire ingevuld op het gebied van projectfinancieringen, van aanbestedingsproblematiek tot en met de rol van de overheid. Lees ook de bijdrage van Ploum.