• Parent company guarantee

Een parent company guarantee is een van de vormen van zogenaamde persoonlijke zekerheid, naast bijvoorbeeld de letter of comfort, borgtocht en een 403-verklaring. Elke vorm is vanwege zijn eigen kenmerken in meer of in mindere mate geschikt als een moedermaatschappij wordt verzocht zekerheid te bieden voor de nakoming van de verplichtingen van haar dochtermaatschappijen. Bijvoorbeeld in het geval dat een dochtermaatschappij ‘dun’ gekapitaliseerd is en de wederpartij zekerheid verlangt voor de nakoming van de betreffende verplichtingen.

Juridische ondersteuning bij parent company guarantees

Ploum adviseert u graag over parent company guarantees. Ook kunnen we onderzoeken of een vennootschap bevoegd is een parent company guarantee af te geven en in de legal opinion, waarvan een parent company guarantee in de praktijk vaak vergezeld gaat, onder meer verklaren dat de garantie rechtsgeldig is verleend.

Meer weten?

Heeft u vragen over een parent company guarantee of borgtocht, neem dan gerust contact op met één van de leden van onze sectie Banking & Finance.