• Hypotheekrecht

Het hypotheekrecht is één van de meest voorkomende zekerheden. Een hypotheek wordt gevestigd op onroerende zaken zoals gebouwen, ondergrondse en bovengrondse netwerken, en op registergoederen zoals grote schepen en vliegtuigen.

Parallel debt

Is er sprake van een syndicaat van financiers, zoals in LMA-trajecten, dan is het mogelijk met een parallel debt-clausule in de hypotheekakte het zekerheidsrecht te vestigen ten behoeve van een security agent of security trustee (meestal een van de banken). Deze security agent of trustee oefent in het voorkomende geval het hypotheekrecht uit ten behoeve van het syndicaat. In ons Nederlandse recht bestaat twijfel over de mogelijkheid een zelfstandig zekerheidsrecht te vestigen ten behoeve van iemand die geen of slechts voor een gedeelte crediteur is. Daarom wordt in de hypotheekakte (of in de kredietdocumentatie of intercreditor overeenkomst) bepaald dat het gehele bedrag tevens als een aparte schuld aan de security agent verschuldigd is. Deze aparte schuld neemt af naarmate er aflossingen of uitwinningen plaatsvinden. De parallel debt werd vroeger alleen voor bepaalde jurisdicties (vooral Nederland) afgesloten, maar ook in het Engelse systeem wordt steeds meer het nut ervan ingezien.

Zekerheden voor schuld aan derden

Soms worden zekerheden als hypotheek verstrekt voor de schulden van anderen. Het is dan belangrijk om goed te verifiëren of de vennootschap wel bevoegd is om de transactie aan te gaan. Ook wil het management van de lokale vennootschap zich goed vergewissen of zij geen aansprakelijkheid op zich neemt, door in te stemmen met een dergelijke zekerheidstelling.

Juridische begeleiding bij hypotheken

Het notariaat van Ploum kan u begeleiden in het gehele proces van het vestigen van een hypotheek.

Netwerken

Het notariaat van Ploum is een van de nationale experts op het gebied van de overdracht, registratie en hypotheekverlening op ondergrondse en bovengrondse netwerken. In het preadvies ‘Energie en Eigendom’ van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht heeft onze collega Jolande van Loon met prof. Ploeger advies uitgebracht over de registratie van de eigendom van kabel- en leidingwerken (december 2011).