• Direct agreement

Voor financiers is een direct agreement een belangrijke vorm van (quasi) zekerheid. In deze rechtstreekse overeenkomst met leveranciers van de kredietnemer kunnen financiers contractuele rechten bedingen. Dit met als doel verzekerd te zijn van doorlevering als er in geval van een insolventiesituatie sprake is van een doorstart.

Juridische ondersteuning bij direct agreements

Ploum kan u als bank helpen met het opstellen van een direct agreement. Onze specialisten in bankrecht en in insolventierecht werken hiervoor nauw met elkaar samen.