• Procederen

Als bank of als onderneming kunt u in een situatie terecht komen waartegen u wilt optreden en waarbij u juridisch advies nodig heeft. Voorbeelden zijn:

  • de uitwinning van zekerheden, waaronder pand, hypotheek en borgtocht
  • een positie van de bank versus de ontvanger van belastingen, andere crediteuren, debiteur of curator
  • vragen over faillissement, surseance of insolventie
  • vragen over internationaal privaatrecht
  • zorgplicht van banken
  • uitwinning van bankgaranties

Juridische ondersteuning bij het procederen

Met een grote insolventiepraktijk heeft Ploum de expertise in huis om voor banken op te treden in procedures tegen ondernemingen, of juist andersom, voor ondernemingen tegen banken. Ploum wordt vaak als curator benoemd, waardoor veel expertise bestaat op het gebied van het insolventierecht.