• Note

In een zogeheten note wordt een schuldverhouding vastgelegd, veelal tussen groepsmaatschappijen. Een note is één van de eenvoudigste vormen om een leningsovereenkomst vast te leggen.

Juridische ondersteuning bij notes

Ploum heeft het uit de Verenigde Staten overgewaaide instrument overgenomen en een note ontwikkeld die ook naar Nederlandse maatstaven rechtsgeldig is. We helpen u er graag mee.