• Escrow

Escrow is een veel gekozen alternatief voor betalingszekerheid in de vorm van bijvoorbeeld bankgaranties en heeft een aantal voordelen:

  • Het geld wordt op de derdenrekening (bijvoorbeeld derdenrekening notaris of een escrow agent) geparkeerd en krijgt uiteindelijk de bestemming die partijen hebben voorzien.
  • De derdenrekening is rentedragend, waardoor escrow-arrangementen doorgaans minder kostbaar zijn dan bankgaranties; voor deze laatste moet de bank voorzorgsmaatregelen nemen als zelfstandige verplichting.

Het notariaat is bereid om als escrow-agent op te treden, onder meer onder de voorwaarde dat het notariaat ook de onderliggende akte passeert, bijvoorbeeld de overdracht van de aandelen of een onroerende zaak.

Toepassing van escrow

Escrow komt voor:

  • Bij overnames, als zekerheid voor de gegeven garanties wordt een deel van de koopsom op een derdenrekening geparkeerd.
  • Bij (bouw)projecten, als performance guarantee.
  • Bij de overdracht van commercieel onroerend goed waarbij bijvoorbeeld nog bepaalde werkzaamheden voor rekening van de verkoper komen.
  • Als ‘bruidsschat’ bij bijvoorbeeld herstructureringen of verzelfstandigingen.

Juridische ondersteuning bij escrow

Ploum adviseert u graag over escrow op basis van de ruime ervaring op dit gebied en de kennis van alle juridische ins en outs die met deze zekerheidsvorm samenhangt. We hebben recent meegewerkt aan een ‘aandelenescrow’ in een overnamesituatie: een beursfonds betaalde haar door het management gehouden target deels in aandelen, waarvan een deel op een aandelenrekening werd geparkeerd en diende als zekerheid voor eventuele koopprijsaanpassingen. Ieder jaar viel een deel van de aandelen vrij.

Meer weten?

Bel gerust één van de leden van team Banking & Finance met uw vraag over escrow.